Folder ANNOUNCEMENTS

pdf HOTUBA YA WAZIRI WA NISHATI MHE. DKT. MEDARD MATOGOLO CHANANJA KALEMANI (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI KWA MWAKA 2018/19 (1848 downloads) Popular Download (pdf, 557 KB)
pdf EWURA Electricity Booklet (2957 downloads) Popular Download (pdf, 1.94 MB)
pdf Utekelezaji wa Mradi Kabambe wa kusambaza umeme Vijijini Awamu ya Tatu waanza (2994 downloads) Popular Download (pdf, 182 KB)
pdf NAMBA ZA SIMU ZA MAMENEJA WA WILAYA (116) KATIKA KWA KILA MKOA (12021 downloads) Popular Download (pdf, 238 KB)
pdf NAMBA ZA SIMU ZA MAMENEJA WA WILAYA (116) KATIKA KWA KILA MKOA (724 downloads) Popular Download (pdf, 238 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (603 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (856 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf AMMENDMENT OF RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR TANZANIA ENERGY DEVELOPMENT ACCESS PROGRAM (TEDAP) PROJECT (776 downloads) Popular Download (pdf, 322 KB)
pdf Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014 - 2025 (1303 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)
pdf REFORM STRATGEY AND ROADMAP 28 JUNE 2014 FINAL WITH TABLE OF CONTENT HABARI (1595 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)