Folder ANNOUNCEMENTS

pdf HOTUBA YA WAZIRI WA NISHATI MHE. DKT. MEDARD MATOGOLO CHANANJA KALEMANI (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI KWA MWAKA 2018/19 (1353 downloads) Popular Download (pdf, 557 KB)
pdf EWURA Electricity Booklet (2515 downloads) Popular Download (pdf, 1.94 MB)
pdf Utekelezaji wa Mradi Kabambe wa kusambaza umeme Vijijini Awamu ya Tatu waanza (2790 downloads) Popular Download (pdf, 182 KB)
pdf NAMBA ZA SIMU ZA MAMENEJA WA WILAYA (116) KATIKA KWA KILA MKOA (10431 downloads) Popular Download (pdf, 238 KB)
pdf NAMBA ZA SIMU ZA MAMENEJA WA WILAYA (116) KATIKA KWA KILA MKOA (676 downloads) Popular Download (pdf, 238 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (576 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (804 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf AMMENDMENT OF RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR TANZANIA ENERGY DEVELOPMENT ACCESS PROGRAM (TEDAP) PROJECT (693 downloads) Popular Download (pdf, 322 KB)
pdf Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014 - 2025 (944 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)
pdf REFORM STRATGEY AND ROADMAP 28 JUNE 2014 FINAL WITH TABLE OF CONTENT HABARI (1564 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)