Folder ANNOUNCEMENTS

pdf HOTUBA YA WAZIRI WA NISHATI MHE. DKT. MEDARD MATOGOLO CHANANJA KALEMANI (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI KWA MWAKA 2021/22 (387 downloads) Popular Download (pdf, 4.02 MB)
pdf EWURA Electricity Booklet (6254 downloads) Popular Download (pdf, 1.94 MB)
pdf Utekelezaji wa Mradi Kabambe wa kusambaza umeme Vijijini Awamu ya Tatu waanza (4645 downloads) Popular Download (pdf, 182 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (975 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (1757 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf AMMENDMENT OF RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR TANZANIA ENERGY DEVELOPMENT ACCESS PROGRAM (TEDAP) PROJECT (1566 downloads) Popular Download (pdf, 322 KB)
pdf Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014 - 2025 (3152 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)
pdf REFORM STRATGEY AND ROADMAP 28 JUNE 2014 FINAL WITH TABLE OF CONTENT HABARI (3064 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)