Folder ANNOUNCEMENTS

pdf HOTUBA YA WAZIRI WA NISHATI MHE. DKT. MEDARD MATOGOLO CHANANJA KALEMANI (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA NISHATI KWA MWAKA 2021/22 (517 downloads) Popular Download (pdf, 4.02 MB)
pdf EWURA Electricity Booklet (6353 downloads) Popular Download (pdf, 1.94 MB)
pdf Utekelezaji wa Mradi Kabambe wa kusambaza umeme Vijijini Awamu ya Tatu waanza (4712 downloads) Popular Download (pdf, 182 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (1004 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf TAARIFA YA KUOMBA RADHI WATEJA WA MIKOA ILIYOUNGANISHWA KWENYE GRIDI YA TAIFA (1793 downloads) Popular Download (pdf, 55 KB)
pdf AMMENDMENT OF RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR TANZANIA ENERGY DEVELOPMENT ACCESS PROGRAM (TEDAP) PROJECT (1598 downloads) Popular Download (pdf, 322 KB)
pdf Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014 - 2025 (3183 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)
pdf REFORM STRATGEY AND ROADMAP 28 JUNE 2014 FINAL WITH TABLE OF CONTENT HABARI (3132 downloads) Popular Download (pdf, 1.26 MB)